048 210 196 zs-kkz@zs-kkz.hr

27.04.2013. (Zajednica sportova Koprivničko-križevačke županije)

U velikoj sali za sastanke Koprivničko-križevačke županije u petak 26. travnja održana je izborna sjednica Skupštine Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije. Sjednici su prisustvovali delegati članica Zajednice, predsjednik Nadzornog odbora Ivan Pal i član Mladen Antolić, a kao gost župan Darko Koren.

Sjednicu je otvorio predsjednik Zajednice Stanislav Lovković, pozdravio je sve prisutne a potom dao rijeć županu Darku Korenu koji je izrazio želju da pozdravi prisutne. U svom govoru Župan je pohvalio rad Zajednice i postignute rezultate na razvoju i unapređenju sporta na području naše Županije. Naglasio je i kako Županija u proteklom periodu nije smanjivala novčana sredstva za sport nego su čak rebalansom u 2012. godini odobrena i dodatna sredstva za provođenje Programa javnih potreba u sportu Koprivničko-križevačke županije. Na kraju je zaželio prisutnima mnogo uspjeha radu i u narednom periodu.

U nastavku sjednice, na prijedlog predsjednika  Zajednice, izabrano je radno predsjedništvo koje je pod predsjedavanjem  Zdravka Rupnika nastavilo voditi sjednicu.

Izvješće o radu u 2012. godini podnio je predsjednik Stanislav Lovković. U iscrpnom izvješću posebno je naglasio aktivnosti koje su provođene u svrhu poticanja i promicanja sporta djece i mladeži, sa osvrtom na projekt Mala sportska škola koji Zajednica provodi u suradnji sa općinama i gradovima naše Županije a polaznici su djeca predškolskog uzrasta.

Financijsko izvješće je podnio tajnik Branko Zorko, a Izvješće Nadzornog odbora predsjednik Ivan Pal. Sva izvješća su jednoglasno prihvaćena. Potom su održani izbori. Za novog predsjednika Zajednice  izabran je dosadašnji predsjednik Stanislav Lovković. Izabrani su i novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora Zajednice  Za predsjednika Nadzornog odbora ponovo je izabran Ivan Pal, a za članove Mladen Antolić i Mladen Klasić.

U  Upravni odbor su izabrani Zdravko Rupnik, Slavko Kuzmić, Robert Kerovec, Željko Turković, Josip Šikić, Miroslav Puž, Antun Karas i Marin Zečević. Jednoglasno je prihvaćen financijski plan i plan rada za tekuću 2013. godinu.

Pod točkom razno predsjednik Nadzornog odbora Ivan Pal predložio je Upravnom odboru osnivanje savjetodavnog tijela Zajednice u svrhu unaprjeđivanja odnosa struke i lokalne zajednice te pripreme i prijave zajedničkih projekata na raspisane natječaje EU fondova.