O nama

Osnivačka sjednica Skupštine Zajednice sportova koprivničko-križevačke županije održana je 08. studenog 2004. godine. Na skupštini je prihvaćen Statut Zajednice te su izabrana tijela upravljanja. Za predsjednika Zajednice izabran je gospodin Zdravko Rupnik, a za tajnika gospodin Renato Kovačić.

Temeljna zadaća Zajednice je poticanje i promicanje sporta osobito sporta djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, predlaganje Programa javnih potreba u sportu za područje Koprivničko-križevačke županije, te  sudjelovanje u njegovu ostvarivanju.

Danas Zajednica sportova koprivničko-križevačke županije broji 17 članica s područja Koprivničko-križevačke županije. Članice Zajednice su: Zajednice športskih udruga gradova, Županijski sportski savezi i sportski klubovi koji nemaju županijski strukovni savez, a nisu ni članovi Zajednica sportskih udruga gradova.

Tijela Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije

Predsjednik

 • Stanislav Lovković

Članovi skupštine

 • po dva opunomoćena predstavnika županijskih saveza i Zajednica športskih udruga Gradova
 • po jedan opunomoćeni predstavnik ostalih članica Zajednice

Upravni odbor

 • Stanislav Lovković (predsjednik)
 • Zdravko Rupnik (potpredsjednik)
 • Nadica Mesar (član)
 • Marina Tomac Rojčević (član)
 • Božica Palčić (član)
 • Branislav Pengov (član)
 • Robert Kerovec (član)
 • Ivan Petak (član)
 • Danijel Domišljanović (član)

Nadzorni odbor

 • Ratimir Ljubić (predsjednik)
 • Ana Mušlek (član)
 • Jasmina Stričević (član)

Tajnik

 • Branko Zorko